tel. 600 436 208, 696 445 754

PSYCHOLOGIA I PSYCHOTERAPIA

Diagnoza psychologiczna oraz neuropsychologiczna dzieci i młodzieży w zakresie:

 • trudności szkolnych
 • problemów wychowawczych
 • nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi
 • zaburzeń zachowania i emocji
 • niepełnosprawności intelektualnej
 • całościowych zaburzen rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera)
 • zaburzeń rozwoju psychoruchowego

Terapia dzieci i młodzieży w zakresie:

 • zaburzeń lękowych (m.in. fobii szkolnej)
 • zaburzeń psychosomatycznych
 • zaburzeń odżywania (bulimia, anoreksja)
 •  stanów depresyjnych
 • dysharmonii rozwojowych (np. zaburzenia rozwoju mowy)
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych, problemach rodzinnych, szkolnych
 •  pomoc w trudnościach szkolnych (dysleksja, dysgrafia) i problemach wychowawczych
 • Trening funkcji poznawczych - mający na celu rozwijanie i usprawnianie procesów pamięciowych, uwagi, myślenia, planowania działania, umiejętności językowych, funkcji wzrokowo-przestrzennych, przeznaczony dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami neurorozwojowymi
 • Trening Umiejętności Społecznych

Diagnoza psychologiczna oraz neuropsychologiczna dorosłych

Psychoterapia indywidualna dorosłych w zakresie:

 • zaburzeń lękowych (nerwic)
 • zaburzeń nastroju (depresja, CHAD)
 • zaburzeń psychotycznych
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń adaptacyjnych
 • zaburzeń psychosomatycznych
 • zaburzeń odżywiania

Psychoterapia par

Terapia rodzin

Pomoc psychologiczna

Poradnictwo i konsultacje

Psychoedukacja

Trening funkcji poznawczych – ma na celu wspomaganie procesów pamięciowych, uwagi, myślenia, planowania działania, umiejętności językowych, funkcji wzrokowo-przestrzennych, kierowany przede wszystkim do pacjentów po udarach i urazach mózgu, w przebiegu zespołów otępiennych, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera oraz chorób przewlekłych wpływających na funkcjonowanie poznawcze

OPINIOWANIE –  wykonujemy badania psychologiczne dla potrzeb diagnozy psychiatrycznej i neurologicznej, ZUS, orzekania o niepełnosprawności.

 

  PSYCHOLOGIA I PSYCHOTERAPIA - 1

  Kontakt

  • tel. 600 436 208
  • tel. 696 445 754